Senaste nytt!!!

The kittens have got their names ... Then it´s most likely is Armani and Sparkles last litter together, I wanted their names to associate with both mom and dad... So ... the theme of the litter is Brilliant, which is a synonym of Sparkle... and their names are different Armani perfumes  ...:-)

Kattungarna har fått sina namn...Då det är med största sannolikhet är Armanis och Sparkles sista kull tillsammans, så ville jag att deras namn skulle vara från båda mamma och pappa. Så...temat på kullen blev Brilliant, som är en synonym på Sparkle...och deras namn är olika Armani parfymer...:-)